Nabídka prací a výběrová řízení

Běžně prováděné práce:

Obsluhu, údržbu a revize plynových kotelen.

Údržbu, opravy a revize tlakových nádob.

Zámečnické práce (montáže mříží, plechových dveří, zábradlí atd.).

Havarijní služba - nepřetržitě 24 hodin denně zabezpečuje odstavení místa s havárií na topných systémech, na rozvodech teplé i studené vody v objektech. V objektu musí být funkční a přístupné armatury.

Veškeré práce lze dohodnout dle momentální kapacity údržby v pracovní době.  

Telefonní spojení: 725 333 302, 725 333 304

Specifikace: Havarijní služba je službou pro smluvní objednavatele - nepřetržitě 24 hodin denně zabezpečuje nutný zásah pro odvrácení škody na majetku (není zajišťována oprava). Odstavení místa s havárií na topných systémech, na rozvodech teplé i studené vody  v objektech ( musí být funkční a přístupné armatury ).

Telefonní spojení na dispečink: 312 660 137, 725 333 303